שושן רוזנטל

תפקידים שונים

2015רון
ע. במאי
2015בתולות
ע. במאי
2013חסמב"ה דור 3
ע. במאי
2012יפניק
ליהוק ותחקיר