שוש פוליאקוב

גיל:73  (נולדה ב-1945)

שחקנית

2010הכל דבש
נילי פוליאקוב

בתפקיד עצמה

+2018הפוליאקובים
שוש
2012המערכון האחרון של פולי