שחק אבירם

תפקידים שונים

2015בורג
ע. הפקה
2014להיות איתה
ע. הפקה
2013מקובלות
ע. הפקה
2012נויורק
ע. הפקה
2012זנזורי
ע. הפקה
2011זהירות, טלוויזיה
ע. הפקה