שחר בר

מפתחות:
ניסן נתיב

תסריטאי

2017כיפת ברזל

שחקן

2001טירונות
שי

קשר משפחתי