שחר מגרם

מפיק

2017בואו לאכול איתי
מפיק בפועל

תפקידים שונים

2013בואו לאכול איתי
ניהול הפקה