שחר שמאי

במאי

2016מנוטרל

תסריטאי

2016מנוטרל

תפקידים שונים

2016סוכריות מלוכלכות
ע. במאי
2016אבן דרך
תאורן