שירה ברגר

שחקנית

1991זמן אמת
אחות ראשית
1990זהו זה!