שירה פרי

עורכת

2017עוד סיפור אחד ודי

תפקידים שונים

2017עוד סיפור אחד ודי
ניהול תחקיר