שירן כדר

כינוי:שירנקה

בתפקיד עצמה

2017סטוריז
מנחה

קשר משפחתי

כללי

  • מעצבת