שלי מרקולוב

בתפקיד עצמה

2012בית ספר למוסיקה - עולים כיתה
2011בית ספר למוסיקה
תלמידה בכיתה של מתי כספי