שלמה אורבך

מפיק

1991כמו גדולים

תפקידים שונים

1982מתחת לאף
ניהול הפקה