שלמה גוברמן

בתפקיד עצמו

2016אכלו לי, שתו לי: הדור הבא
משתתף