שלמה חרמון

שחקן

1966שני קוני למל
1964דליה והמלחים
שליח או"ם