שלמה קראוס

בתפקיד עצמו

+2019מדברים אל הקיר
ימי א'

כללי