שמואל קלוסקי

מוזיקה

1992תל אפונים
תרגום שיר פתיחה
1992דובוני אכפת לי
שיר פתיחה (ביצוע)
1990משפחת קדמוני
שירים (ביצוע)
1989פיקניק הארנבים
תרגום פזמונים