שמוליק בז'רנו

שחקן

2016מעבר להרים ולגבעות
קצין בתוכנית בוקר