שמעון בן-ארי

שחקן

1989הצטמצמות
אברם
1981הפחדנים
לקוח