שמעון כהן

* לתשומת לבך: קיים עוד שמעון כהן

מוזיקה

1966שני קוני למל