שני גמליאל

מדבבת

2017טרזן וג'יין
דמויות שונות
2016קונג: מלך קופי האדם
ילדה / קהל