שני היינס

בתפקיד עצמה

2003פרפרים של שבת
ילדה
2001פלאנובלה של פסטיגל
ילדת פסטיגל