שרה אמדו

מפיקה

2017ההחלטה
מפיקה ראשית
2016כולם אופים עכשיו
2016בייק אוף
מפיקה בפועל