שרה אמן

שחקנית

1979רגע עם דודלי
גברת רחל
1978אסקימו לימון
רוקחת
1976Neighbours
סוזי סורפרייז
1976Here we are
שרה, מגדת העתידות
1976איזה יופי של צרות!
גברת שוסטר
1972סלומוניקו
גברת שימרון