שרה ברקמן

מפתחות:
במאים

במאית

1980ריצ'רץ'

תפקידים שונים

1972מי ורדים מפורט סעיד
ע. הפקה