שרון הולצמן

מפתחות:
זמרים

מוזיקה

2010100 בתנ"ך
2009מסודרים
שיר פתיחה ("מה שאני רוצה")

הרכבים

1997אבטיפוס
בס / שירה