שרון שטרית

במאי

2017מרק

מפיק

2017מרק

תסריטאי

2017מרק

צבא

  • יחידת ההסרטה בדובר צה"ל