שרית סומיאנצקי

עורכת

+2019משחקי השף
עורכת אחראית רשת