שרית סומינסקי

עורכת

+2019דה פור
עורכת אחראית רשת
+2019האח הגדול VIP
עורכת אחראית רשת