תאירה שפירא

מפיקה

1984בלי סודות
1984זהו זה!
1978Sing a Song

תפקידים שונים

2003בקריאה ראשונה
רכזת מערכת