תומר טליאס

גיל:20  (נולד ב-21/4/1999)

בתפקיד עצמו

2015המתבגרים
משתתף