תומר לחמי

במאי

2015גזלן

תסריטאי

2015גזלן

תפקידים שונים

2017אמור
ניהול הפקה