תמיר אלברט

מפתחות:
חזרה בתשובה

בתפקיד עצמו

2007שניים
בתפקיד עצמו

הרכבים

+2019ג'ינג'יות
סולן
1992נושאי המגבעת
גיטרה