תמי גינגולד

שחקנית

1986הקרב על הוועד
ירדנה שורש
1984אנשים במיל
סמלת קשר
1984ספר נשים
1984זהו זה!
דמויות שונות