תמרה גלעוז-עלי

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

2015כוכב הצפון
ענבר
2014מתים לרגע
איריס לוין
2014נויורק
מריסול
2013עבודה ערבית
אולפת