תמר הנגבי

שחקנית

1999רמת אביב גימל
טלי פלד
1986מלכת הכיתה
נילי