תמר ריינר

מפיקה

1984גיאומטריה
1982חשבון פשוט

עורכת

1985זהו זה!

מפיקת דיבוב

1988בא בחשבון