תקוה גדעון

בתפקיד עצמה

+2021גולסטאריות
משתתפת
2020האח הגדול
עונה 10 / זוכה