תמונות של גורי אלפי

מצב האומה: אורנה בנאי, ליאור שליין, גורי אלפי