תמונות של דני פרלמן

אמי הגנרלית: דני פרלמן, נעמי גולן, אורי גרוס, גילה אלמגור