תמונות של יונתן רוזן

מפטיר: יונתן רוזן, יוסי צור מוצפי, עמוס לביא
מפטיר: יונתן רוזן
מרחב מוגן: ינון כהן, יונתן רוזן