תמונות של מוסקו אלקלעי

אסקימוסים בגליל: לבנה פינקלשטיין, דינה דורון, לאה שלנגר, חנה רוט, שמעון ישראלי, אילן תורן, רות סגל, ז'רמן אוניקובסקי, שמואל שילה, גבי עמרני, מוסקו אלקלעי, הוגו ירדן
אסקימוסים בגליל: אילן תורן, מוסקו אלקלעי, גבי עמרני
לנדסמן: מוסקו אלקלעי
לנדסמן: מוסקו אלקלעי
לנדסמן: שמואל וולף, מוסקו אלקלעי
לנדסמן: מוסקו אלקלעי