תמונות של נתן דטנר

עוד משפחה וחצי: תמר שם אור, לימור גולדשטיין, נתן דטנר
עוד משפחה וחצי: נתן דטנר, לימור גולדשטיין, טל גרושקה
עוד משפחה וחצי: דקל עדין, רותם זיסמן, תמר שם אור, לימור גולדשטיין, נתן דטנר, טל גרושקה
עוד משפחה וחצי: דקל עדין, תמר שם אור, טל גרושקה, רותם זיסמן, לימור גולדשטיין, נתן דטנר