תמונות של צינור לילה

צינור לילה: גיא לרר, שי-לי שינדלר