1929

לוח שנה מלא

נולדו

???אוריאל סימון
???אלי קניאל
???ליאו פילר
???מרק חסמן
28/1אמנון שמוש
2/2אהרון שמי
12/2אלימלך רם
14/2יוחנן זראי
6/3יעקב אגמון
11/5תמר בורנשטיין לזר
31/5מנחם גולן
9/6רות סגל
21/6רות רפופורט
29/6שמוליק עצמון
8/7גרשון שקד
6/8עמיקם גורביץ'
7/8צבי בורודו
25/8אלכס מונטה
28/9אילן אלדד
23/11הלל נאמן
30/11ליא קניג
1/12שמואל שילה
12/12זהרירה חריפאי
13/12רחל טליתמן