2021

לוח שנה מלא

נפטרו

2/1ליאור ייני
12/1יובל סטוניס
29/1שאול אליאס
3/2חיה הררית
8/2ראובן בר יותם
11/2אבי קורן(פזמונאי)
21/3דידי גת
19/4רות פרחי
29/5דני קרוון
2/7מרים לזרסון
26/7רוני דניאל
28/7צבי שיסל