מיכל בוטל

מפיקה

+2019האתגר הגדול
מפיקה אחראית
2019סבא דוליטל
מפיקה אחראית
2017המופע המבולבל של יובל
מפיקה אחראית
2017לילה הופ!
מפיקה אחראית
2017שירים מבית סבא
מפיקה אחראית
2016סוד הגן של תמר
מפיקה אחראית
2016מולי וצומי
מפיקה אחראית

עורכת

+2019האתגר הגדול
עורכת אחראית
2019סבא דוליטל
עורכת אחראית
2017המופע המבולבל של יובל
עורכת אחראית
2017לילה הופ!
עורכת אחראית
2017שירים מבית סבא
עורכת אחראית
2017העולם המטורף של דוד חיים
עורכת אחראית
2016סוד הגן של תמר
עורכת אחראית
2016האולימפיאדה של הופ!
עורכת אחראית
2016מולי וצומי
2007אולי הפעם
2007השיר שלנו
2006ראש גדול

יוצרת

2016סוד הגן של תמר

תפקידים שונים

+2019האתגר הגדול
פיתוח