סטאלוס

נולד בשם:שמעון מזרחי

שחקן

2011זהירות, טלוויזיה
בתפקיד עצמו

בתפקיד עצמו

+2019היחידה
משתתף
2009יאסו
מנחה
2009האולפן השקוף
מנחה

קשר משפחתי