תום פניני

בתפקיד עצמו

1993כמו גדולים 2

מדבב

1991המלך בבר
דמויות שונות